اخبار

1396/04/08
با توجه به تقاضای تعداد زیادی از پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات ، مهلت ارسال مقالات


 با توجه به تقاضای تعداد زیادی از پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات ، مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی طبق تاریخ های زیر تمدید گردید.

آخرین مهلت ارسال مقالات :
8 تیرماه 96    10 تیرماه 96

آخرین مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ها :
12 تیرماه 96    13 تیرماه 96

برگزاری کنفرانس :
22 تیرماه 96

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !