اخبار

1396/04/24
پژوهشگرانی که موفق به شرکت در کنفرانس در روز برگزاری نگردیده اند ، جهت دریافت گواهی ها از طریق پست طبق مراحل زیر اقدام نمایند


 پژوهشگرانی که در روز برگزاری موفق به شرکت در کنفرانس نگردیده اند ، جهت دریافت گواهی ها از طریق پست پیشتاز طبق مراحل زیر اقدام نمایند.

1- پرداخت مبلغ 15 هزار تومان به شماره کارت 6221061206641344 بانک پارسیان بنام سهراب اسداله زاده مهنه (مسئول دبیرخانه) جهت بسته بندی و هزینه پستی 
2- ارسال تصویر فیش پرداختی به ایمیل itctconf@gmail.com 

 
موضوع ایمیل : نام صاحب پنل کاربری
متن ایمیل : کد مقاله (ها)نکات قابل توجه :
1- گواهی ها به آدرس ثبت شده در پنل کاربری ارسال می گردد. چنانچه آدرس را بصورت دقیق وارد ننموده اید ، نسبت به ویرایش آن در پنل کاربری اقدام نمایید.
2- ارسال گواهی پس از پرداخت هزینه پستی و ارسال ایمیل فیش پرداختی ، انجام می شود.
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !