کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی :Prof
 Behforooz,Ali
-------------------
Scientific Secretary - Computer

Ph.D.,Michigan State University
Professor ,Department of Computer and Information Sciences,Towson University, Maryland,USA

http://www.towson.edu/fcsm/departments/computerinfosci/facultystaff/index.html


 


Dr. Ali Maroosi
-------------------
Scientific Secretary - IT
Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering,University of Torbat Heydarieh

Ph.D.,University Kebangsaan,Malaysia

Dr. Arash Habibi Lashkari
Research Associate and Faculty member,Faculty of Computer Science,University of New Brunswick (UNB),Canada

R&D manager of Canadian Institute for Cybersecurity (CIC),New Brunswick (NB),Canada

Senior Member of IEEEDr. Ebrahim Bagheri
Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering,Ryerson University,Toronto,Canada

(Director,Laboratory for Systems,Software and Semantics(LS3

Faculty Fellow,IBM Canada

Senior Member,IEEE
 


 


Dr. Homayoon Oraizi
Professor,Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran,Iran

Ph.D. (EE),Electromagnetics Engineering,(Sep 1973),Syracuse University,Syracuse,NY,USA
پروفسور علیرضا ذوالقدراصلی
استاد تمام ، بخش مهندسي مخابرات و الكترونيك ، دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر ، دانشگاه شیراز

دکتری رشته انفورماتيک (پردازش سيگنال و تصوير) ، پلي تکنيک ملي گرنوبل فرانسه (فرانسه)
 Dr. Ali Hamzeh

Associate Professor
,Department of Computer Science and Engineering and Information Technology, Shiraz University, Shiraz,Iran
 

Ehsan Yasrebi

Department of Electrical and Computer Engineering,University of Torbat Heydarieh

Dr. Mohammadreza Gharib

Assistant Professor,Department of Electrical and Robotic Engineering,University of Torbat Heydarieh

Masood Ettehadi

Department of Electrical and Computer Engineering,University of Torbat Heydarieh
 

 Reza Ebrahimzade

Faculty of Computer Engineering,Zahedan branch, Islamic Azad University,Iran  
 

Dr. Mohammad GhasemiGol

Assistant Professor,Department of electrical and computer engineering,University of Birjand,birjand,Iran

Dr. Alireza moghadasi

Assistant Professor,Department of Management,University of Imam Reza ,Mashhad,Iran

Dr. Mohsen Mohamadi

 Assistant Professor,Department of Electrical & Computer Engineering,University of Esfarayen,Esfarayen,Iran


  Dr. Yaghoub Farjami

Associate Professor
,Department of Computer Engineering ,Qom University , Qom,Iran Dr. r. Dianat

             Assistant Professor,Department of Computer Engineering,Qom University , Qom,Iran

 

 Dr. Jalal Rezaeenour

Associate Professor
,Department of Industrial Engineering,Qom University , Qom,Iran
 

  Dr. Hosein Khaleghi Bizaki

Associate Professor
,Department of Telecommunication,Malek Ashtar University of Technology, Tehran,Iran
 
 

Dr. Hamidreza ghaffari

Assistant Professor, Faculty of Computer Engineering, Ferdows branch, Islamic Azad University,Iran
 
 

 Dr. Hosein ghaffarian

 Assistant Professor,Department of Electrical & Computer Engineering,Arak University,Arak,Iran
 
 

 Iman Zabbah

Faculty of Computer Engineering, Torbat-H branch, Islamic Azad University,Iran 
 

Dr. Hamid Rastegari
Assistant Professor, Faculty of Computer Engineering, Najafabad branch, Islamic Azad University,Iran

Dr. 
Alireza Rowhanimanesh

Assistant Professor,Ph.D. in Electrical Engineering, Dean of Faculty of Engineering & Sciences
Director of Multi-scale Robotics Lab, University of Neyshabur,Neyshabur,IranDr.  Mahdieh Ghasemi

Assistant Professor,Department of Electrical & Computer  Engineering,University of Neyshabur,Neyshabur,Iran 
 


Dr. Mostafa Monemizadeh

Assistant Professor,Department of Electrical & Computer  Engineering, University of Neyshabur,Neyshabur,Iran 
 


 
 Dr. Mohamad Razavi Assistant Professor,Department of Electrical & Computer  Engineering, University of Neyshabur,Neyshabur,Iran 
 

Dr. Amir.farid Aminian

Assistant Professor, department of electrical and computer engineering,University of Sajjad,Mashhad,Iran


Dr. S. Amirhassan Monadjemi
Associate Professor,Department of Computer Engineering,University of Isfahan,Isfahan,Iran

Ph.D., University of Bristol,Bristol,Englandدکتر سید علیرضا درخشان

دانشیار
مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
مدیرعامل کانون تجارت الکترونیکی ایران
مدیر مسئول مجله تجارت الکترونیکی و رایانه

Dr. Hamid 
saadatfar

Assistant Professor, department of electrical and computer engineering,University of Birjand,birjand,Iran
 


Dr. mohamad masoud javidi

Associate Professor
,Department of Computer Engineering,Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran
Dr. Amir Hossein Mohajerzadeh

Assistant Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University Of Mashhad 

Dr. Sadaf Salehkalaibar
Assistant Professor, department of electrical and computer engineering,University of Tehran,Tehran,Iran

Postdoctoral Fellow,Telecom Paristech,February-March 2015,Paris,France
Dr. Alireza Sadrossadat
Assistant Professor, department of electrical and computer engineering,University of Tehran,Tehran,Iran

Ph.D., Carleton University,Ottawa,Ontario,Canada
Dr. Siamak Talebi
Associate Professor,Department of Electronics Engineering,Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran

Ph.D.,University of London,London, England


دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
استادیار - عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر ايمان احدی اخلاقی

استادیار - عضو هیأت علمی دانشکده برق و مهندسی پزشکی ، دانشگاه صنعتی سجاد

لینک 
رزومه


دکتر احسان عظیمی راد
استادیار - عضو هیأت علمی دانشکده برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوریدکتر سید امین علوی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتری تخصصی مهندسی برق الکترونیک


 


اردلان الیاسیعضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

لینک رزومه