اطلاعیه 10 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1399/01/11

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-International Journal of Engineering & Technology SCOPUS

2- INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY- ISI / WOS

3-Journal of Biochemical Technology-ISI / WOS

4- international Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies- ISI / WOS

5-Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems- SCOPUS

6-International Journal of Engineering & Advanced Technology (IJEAT)- SCOPUS

7-International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)-SCOPUS

8- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)-SCOPUS

9- International Journal of Advanced Science and Technology-SCOPUS

10-International Journal of Control and Automation-SCOPUS

11-Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS

12-JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES  (Jmcms)-Master Journal List / ISI

13- Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics-SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات 

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com